Leroy Merlin Polska w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a także udziela realnego i materialnego wsparcia Ukrainkom i Ukraińcom, którzy są ofiarą brutalnej inwazji rosyjskiej w Ukrainie.

Ta solidarność to zarówno zerwanie przez Leroy Merlin Polska, już w pierwszych dniach inwazji, współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi, jak i konkretna, szeroko zakrojona pomoc dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy.

Łączne wsparcie na rzecz Ukrainy wyniosło do tej pory niemal 38 milionów złotych (stan na koniec 2023 roku), na co składają się:

 • 28 milionów złotych zaangażowanych w Polsce w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • ponad milion złotych na lokalne granty do dyspozycji sklepów Leroy Merlin w całej Polsce,
 • ponad pół miliona złotych przekazane dla pracowników Leroy Merlin Ukraina przez Fundację Leroy Merlin Polska jako bezpośrednia pomoc socjalna,
 • ponad 8,3 miliona złotych na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców w ośrodku w Falentach.

To także zorganizowane zaangażowanie tysięcy pracowników w Leroy Merlin Polska:

 • wielu naszych pracowników przyjęło uchodźców do swych domów – jako firma wspieramy finansowo tę osobistą pomoc we własnych mieszkaniach; uruchomiliśmy uproszczone procedury finansowania tego typu pomocy jak nocleg, transport, produkty,
 • już w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęliśmy decyzję o umożliwieniu wolontariuszom polskiego oddziału Leroy Merlin przeznaczenia swych godzin pracy na rzecz pomocy narodowi ukraińskiemu; to pakiet 50.000 w pełni opłaconych godzin pracy przeznaczonych na pomoc humanitarną Ukrainkom, Ukraińcom i ich dzieciom.Pragniemy poinformować, że takiej pomocy materialnej oraz osobowej jest znacznie więcej i na pewno jako Leroy Merlin Polska będziemy ją rozszerzać. W zaawansowanej realizacji są kolejne projekty – także w zakresie pomocy w samej Ukrainie we współpracy z tamtejszymi władzami. Jednym z takich projektów jest Fundusz Solidarnościowy.

Wśród licznych działań zrealizowaliśmy między innymi:

 • setki palet produktów skierowanych do organizacji humanitarnych i osób prywatnych niosących pomoc uchodźcom,
 • finansowaliśmy działalność namiotu ogrzewanego na granicy w Medyce dla wolontariuszy, którzy opiekują się dziećmi,
 • akcja ewakuacji do Polski pracowników Leroy Merlin Ukraina wraz z rodzinami uciekającymi przed wojną – to ponad 320 osób, w tym 144 dzieci,
 • w pełni opłacony cały hotel w Falentach dla uchodźców z Ukrainy,
 • pomoc logistyczna w przewożeniu osób z Ukrainy z granicy do miejsc tymczasowego pobytu,
 • konwoje z pomocą rzeczową do polskiej szkoły w Mościskach.

Fundusz Solidarnościowy

To program pomocowy, prowadzony w ramach Fundacji Leroy Merlin, który ma na celu ulepszenie warunków mieszkaniowych dla uchodźców z Ukrainy. 

Fundusz Solidarnościowy Leroy Merlin Polska w liczbach:

 • realizujemy65umów
  grantowych
 • na kwotę ok.31000 000
  złotych
 • wspierając ponad3000uchodźców
  z Ukrainy

Jesteśmy częścią
Fundacji Leroy Merlin

Fundusz Solidarnościowy działa z ramienia Fundacji Leroy Merlin, której misją jest wsparcie w poprawie warunków mieszkaniowych oraz przestrzeni społecznej osób i instytucji najbardziej potrzebujących pomocy. Fundacja w swojej 10-letniej historii, ma na swoim koncie już blisko 650 zrealizowanych grantów.

Komu pomagamy?

 • instytucjom publicznym

  Samorządy lokalne, rządowe i samorządowe organizacje publiczne np: szkoły, domy dziecka, schroniska środowiskowe itp.

 • organizacjom charytatywnym

  Fundacje, stowarzyszenia non-profit, instytucje kościelne itp.

 • pozarządowym organizacjom socjalnym

  Organizacje pożytku publicznego, które w ramach realizacji swoich celów statutowych organizują pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zapewniając im zakwaterowania na terytorium Polski lub poprawiają ich warunki pobytu.