Jesteśmy odpowiedzialni za ludzi i środowisko

Mamy już całkiem spory dorobek w dziedzinie CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W pewnych obszarach nasz model funkcjonowania od wielu lat wpisuje się w tę filozofię. To, co w innych firmach jest w tej chwili definiowane jako „polityka CSR”, w Leroy Merlin jest naturalnym sposobem działania, wynikającym z kultury organizacyjnej.

Co to jest ESG?

ESG to akronim od angielskich słów Environment, Society, Governance. Oznacza zarządzanie przez firmę swoim wpływem na środowisko (E) i społeczeństwo (S) w czytelnych, konkretnych i mierzalnych ramach (G) – w ścisłym związku z biznesem i w oparciu o dialog z interesariuszami.

Nasze priorytety ESG

Największym wyzwaniem środowiskowym jest ograniczenie kryzysu klimatycznego. Do 2035 roku zredukujemy nasze całkowite emisje o co najmniej 50% w porównaniu do 2022, a do 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Dbanie o pracowników to dla nas podstawa funkcjonowania – zapewnienie im bezpiecznego, komfortowego środowiska pracy, dobrych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju. Aktywnie włączamy się też w życie lokalnych społeczności wokół naszych sklepów, w tym dzięki wolontariatowi pracowniczemu i Fundacji Leroy Merlin Polska.

Jesteśmy EKO do kwadratu

W Leroy Merlin zaczęliśmy redukować nasze całkowite emisje gazów cieplarnianych. To początek drogi – wiele pracy przed nami. Ale jesteśmy gotowi zaprosić do współdziałania także naszych klientów i klientki. W naszej ofercie mamy rozwiązania mniej obciążające dla środowiska oraz lepsze dla kieszeni. Pozwalają produkować, gromadzić, oszczędzać cenne i coraz droższe zasoby – energię, wodę, surowce. Oznaczenie „Robi Klimat” pomoże łatwo je znaleźć w naszej ofercie.

 
Raport CSR 2022

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem społecznej odpowiedzialności (CSR) za rok 2022. To nasz trzeci raport, w którym pokazujemy jak działalność Leroy Merlin Polska wpływa na rynek, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Wsparcie dla Ukrainy

W kwestii pomocy udzielanej przez Leroy Merlin Polska Ukrainkom i Ukraińcom będącym ofiarami brutalnej inwazji rosyjskiej w Ukrainie, pragniemy wyrazić pełną solidarność z narodem ukraińskim.

Dzieciaki Sadzeniaki

Nasza akcja wspiera edukowanie i uwrażliwianie najmłodszych na tematy związane z ekologią, znaczeniem i rolą roślin w naszym życiu, a przede wszystkim jest praktycznym warsztatem samodzielnego sadzenia roślin i zapewniania im niezbędnych warunków rozwoju.

Fundacja Leroy Merlin

Misją naszej fundacji jest wspieranie lokalnych społeczności. Działamy na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych oraz przestrzeni społecznej osób i instytucji najbardziej potrzebujących pomocy.

Nasi partnerzy