Firma Leroy Merlin realizując Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju dołączyła do partnerów UN Global Compact Network Poland – fundacji działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podczas spotkania w siedzibie UN Global Compact Network Poland w Warszawie Prezes Zarządu Leroy Merlin Polska Krzysztof Kordulewski i President of the Board Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski podpisali umowę o współpracy w ramach programu „Zrównoważone miasta”, który powstał jako odpowiedź na przyjęte we wrześniu 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, stanowiące mapę rozwojową dla całego świata.

„Leroy Merlin prowadzi w Polsce wiele działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy warunków mieszkaniowych. Nasza uwaga jest szczególnie zwrócona na tereny miejskie, gdzie znajdują się nasze sklepy. Niemniej nasze podejście do środowiska jest całościowe, dlatego też kilka dni temu nawiązaliśmy partnerstwo z Lasami Państwowymi aby zalesić 256 ha.”– mówi Krzysztof Kordulewski, Prezes Zarządu Leroy Merlin Polska i dodaje. – „Chętnie podejmujemy wyzwanie jakie niesie ze sobą współpraca z Global Compact Network Poland w zakresie poprawy jakości powietrza i odpowiedzialnego rozwoju ośrodków miejskich. Dołączenie do programu „Zrównoważone miasta” jest naturalną konsekwencją naszych decyzji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto tutaj dodać, że od wielu lat promujemy wśród klientów odpowiedzialne źródła ciepła i dokładnie 2 lata temu – w grudniu 2017 – zdecydowaliśmy się wycofać bezklasowe kotły grzewcze, jako pierwsze przedsiębiorstwo wśród sieci budowlano-dekoracyjnych w Polsce, wyprzedzając regulacje wprowadzone przez ustawę antysmogową. Jest to kolejne proaktywne działanie, po wycofaniu kilka lat temu szkodliwych dla środowiska środków chwastobójczych, mające na celu dbałość o jakość środowiska naturalnego. Dołączyliśmy również do programu #OddychajWarszawo ukierunkowanego na jakość powietrza oraz jesteśmy członkiem Partnerstwa dla Klimatu. Mamy również przyjemność bycia od wielu lat partnerem opiniotwóczej konferencji klimatycznej COP24.”

„Dziś Leroy Merlin przystąpił do programu SDG11 – Zrównoważone Miasta. Będziemy wspólnie zmieniać polską rzeczywistość koncentrując się na poprawie jakości powietrza, ograniczaniu kryzysu wodnego, czy zwiększeniu udziału nisko i zeroemisyjnych technologii pozyskiwania energii. Polskie miasta mogą być katalizatorem zmian, których wszyscy potrzebujemy.” – mówi Kamil Wyszkowski, President of the Board Global Compact Network Poland.

Program, do którego dołącza Leroy Merlin w szczególności odnosi się do przyjętego przez ONZ celu „Zrównoważone miasta i społeczności”, lecz podejmowane w jego ramach działania bezpośrednio wiążą się także z innymi celami, przede wszystkim: „Życie w zdrowiu”, „Czysta energia”,  „Innowacje i infrastruktura” oraz „Ochrona przyrody”.  Wymienione cele niosą ze sobą konkretne działania, które zgodnie z „Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju” powinny zostać osiągnięte do 2030 roku.

Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:
Maksymilian Pawłowski, mpawlowski@leroymerlin.pl
Natalia Dydyńska, ndydynska@leroymerlin.pl