Kadra zarządzająca Leroy Merlin Polska
o raporcie:

 • Krzysztof Kordulewski

  Prezes zarządu

  Oddajemy w Wasze ręce nasz raport odpowiedzialności społecznej za 2022 rok. O realnej odpowiedzialności za środowisko czy ludzi możemy mówić tylko jeśli jest wpisana w codzienny biznes i przynosi wymierne efekty. Staramy się, żeby tak było, a w tym dokumencie znajdziecie konkretne tego przykłady. Przed nami jeszcze wiele pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych, ale działamy – w naszej ekipie mamy wielką energię do pozytywnych zmian!

 • Andrzej Szwonder

  Dyrektor centrali zakupów

  Produkty to największa część naszego wpływu na środowisko. Ich wytworzenie i użytkowanie stanowią zdecydowaną większość naszych emisji gazów cieplarnianych. Za priorytet stawiamy sobie rozwijanie produktów i usług o jak najlepszym bilansie wpływu na środowisko (np. o mniejszym zużyciu energii i zasobów czy emisjach). Świetnym przykładem jest Oszczędny Dom – połączenie wygody, bezpieczeństwa i gospodarności z oszczędnością zasobów i mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych.

 • Michał Sacha

  Dyrektor marketingu

  Co i jak sprzedajemy jest kluczowym wyzwaniem w działaniach środowiskowo-klimatycznych. Z jednej strony musimy rozwijać produkty i usługi o jak najlepszym bilansie wpływu na środowisko, a z drugiej – musimy przekonać klientów do wyboru właśnie ich, dzieląc się rzetelnymi, jasnymi, przekonującymi argumentami w atrakcyjnej formie. Obok dostawców, nasi klienci są najważniejszymi sojusznikami naszych działań ESG.

 • Marta Jakowluk

  Dyrektor zasobów ludzkich

  Wszystko, co robimy, możliwe jest dzięki ludziom. Bezpieczne, komfortowe środowisko pracy, dobre warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju to podstawa funkcjonowania Leroy Merlin Polska. Nieustająco
  pracujemy nad tym, aby nasza firma była różnorodnym, a więc przyjaznym dla wszystkich miejscem pracy. Dbanie o pracowników Leroy Merlin Polska i tworzenie nowych miejsc pracy to kluczowy obszar naszej odpowiedzialności społecznej.

 • Paweł Półtorak

  Dyrektor operacyjny

  Nasi ludzie budują nasz sukces operacyjny. To oni są siłą napędową sklepów Leroy Merlin w całej Polsce – przygotowują ich działanie, doradzają, sprzedają, kasują, zarządzają… Ale to też oni działają lokalnie w ramach Fundacji Leroy Merlin, wskazując ważne dla nich projekty ze swojego sąsiedztwa, wspierając je swoim czasem w ramach wolontariatu czy materiałami z naszej oferty. Dbałość o dobre sąsiedztwo, podtrzymywanie lokalnych relacji są dla nas bardzo ważne.

 • Rafał Kowalik

  Dyrektor Supply Chain

  Efektywność procesów logistycznych, sprawne zarządzanie zapasem, transportem czy gospodarka odpadowa – to wszystko przekłada się nie tylko na wyniki finansowe Leroy Merlin Polska, ale też ma wymierny wpływ na środowisko. Optymalny zapas to mniejsze koszty, ale też mniej przestrzeni – a mniej przestrzeni to mniejsze koszty środowiskowe. Optymalny transport to efektywność finansowa, ale też redukcja zużycia paliw, a więc i mniejsze emisje gazów cieplarnianych.

 • Andrzej Grochowalski

  Dyrektor ds. technologii i digitalizacji

  Proste, cyfrowe procesy i systemy to podstawa efektywnego funkcjonowania firmy. Oszczędzają czas i energię – zarówno tę elektryczną, jak i tę pracowników. Pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze: generowaniu wyników dla naszych akcjonariuszy (a więc i pracowników) w trosce o lokalne społeczności i w poszanowaniu środowiska. Przed nami wciąż dalsza praca nad upraszczaniem i digitalizacją, ale idziemy do przodu.

 • Jacek Hutyra

  Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju / ESG

  Leroy Merlin Polska od lat podejmuje działania na rzecz środowiska i społeczeństwa. W ostatnim czasie na szczególną uwagę zasługują m.in. znaczące zmniejszenie zużycia energii, rozpoczęcie transformacji energetycznej (OZE) czy imponujące działania Fundacji Leroy Merlin dla lokalnych społeczności oraz Funduszu Solidarnościowego na rzecz osób uchodzących z Ukrainy. Przed nami przygotowanie i wdrożenie nowej strategii ESG, przyspieszającej zwłaszcza działania w obszarze klimatycznym.