W dniu 28 lutego firma Leroy Merlin Polska w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju dołączyła do projektu Partnerstwo dla Klimatu.

Celem Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z Partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatycznych. W ramach Platformy organizowane są różnorodne wydarzenia, m.in. konferencje, debaty, happeningi oraz wystawy, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony klimatu.

Wśród partnerów są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz instytucje, dla których ochrona klimatu jest ważnym zagadnieniem.

Leroy Merlin jako firma odpowiedzialna społecznie dołączyła do projektu, ponieważ od lat angażuje się w ekologiczne akcje edukacyjne. Firma była między innymi partnerem konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach, włączyła się w akcje antysmogowe – „MOGĘ! #Zatrzymać SMOG” województwa śląskiego, „Oddychaj Warszawo” czy „Stop smog” w Bełchatowie. W sklepach realizowane są również akcje edukacyjne dla klientów w zakresie doboru źródeł ciepła i paliw. Dodatkowo Leroy Merlin od lat prowadzi edukacyjną akcję dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym „Dzieciaki Sadzeniaki”, w której podczas wspólnego przesadzania kwiatów uświadamia najmłodszym rolę roślin w ekosystemie – w programie do tej pory wzięło udział ponad 100 tysięcy dzieci.

Więcej informacji:

Maksymilian Pawłowski mpawlowski@leroymerlin.pl