Działania Leroy Merlin w ramach realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zostały docenione przez ekspertów w Krajowym Konkursie Ekologicznym poprzez przyznanie wyróżnienia EkoJanosik 2018 za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wyróżnienie zostało wręczone 27 lipca b.r. przedstawicielom Leroy Merlin Polska przez Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska a uroczystość miała miejsce w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla Leroy Merlin Polska szacunek do środowiska naturalnego stanowi jeden z kluczowych elementów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Firma zgodnie z wypracowaną strategią dba o to, aby sklepy zostawiały jak najmniejszy ślad środowiskowy poprzez ograniczenie zużycia wody i energii oraz kładzie bardzo duży nacisk na edukację ekologiczną swoich klientów – organizuje wydarzenia proekologiczne jak np. Dzieciaki Sadzeniaki, tłumaczy obowiązujące regulacje dotyczące gospodarowania odpadami, a także umożliwia oddawanie elektrośmieci na terenie swoich sklepów.

LM

Pod koniec 2017 roku, wyprzedzając wymagania regulacji antysmogowych, Zarząd Leroy Merlin Polska podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży we wszystkich 59 sklepach kotłów grzewczych niespełniających wymagań ekoprojektu tj. kotłów poniżej klasy 5 na paliwo stałe. Dodatkowo w lutym br. sklepy Leroy Merlin z aglomeracji warszawskiej włączyły się do kampanii #OddychajWarszawo na rzecz czystego powietrza, prowadzonej przez Urząd Miasta Warszawa. Leroy Merlin informuje klientów jak uzyskać dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne oraz tworzy ofertę produktową uwzględniając aspekty odpowiedzialnego rozwoju.

Wspomniane działania zostały docenione podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko – EkoZakopane 2018. Laureaci konkursu „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski” są wybierani spośród kandydatur zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska i krajowe korporacje samorządowe lub gospodarcze, np. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Business Centre Club, Pracodawców RP, Polskiego Klubu Biznesu. 

LM