LEROY ­MERLIN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż przedłużacz kostka, 858546, KF-FSB-04U, kod EAN 3276000318880 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na przekroczony przyrost temperatury, co stwarza ryzyko oparzenia oraz powstania pożaru. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

21