Jak poznać mocne strony kandydatów do pracy? W jaki sposób dowiedzieć się które umiejętności rozwijać? Leroy Merlin Polska sprawdza to w badaniu postaw kandydatów, bo szuka ludzi z potencjałem i postawą prokliencką! We współpracy z Digital Emotions i profesorem Rafałem Ohme zostało wprowadzone innowacyjne rozwiązanie rekrutacyjne, które wyznacza trendy w branży DIY.

Badanie postaw na etapie rekrutacji

Firma Leroy Merlin Polska wystartowała z nowym projektem rekrutacyjnym – rozpoczęła badanie postaw kandydatów do pracy. Dzięki współpracy z firmą Digital Emotions, będzie wiadomo już na etapie rekrutacji, jak rozwijać kompetencje kandydatów oraz wspierać przyszłych pracowników w budowaniu postawy proklienckiej i relacji z innymi.

Badanie jest realizowane pilotażowo dla czterech stanowisk: doradca/ doradczyni klienta, projektant/ka, logistyk/logistyczka, kasjer/ka. Wkrótce będzie rozszerzone na inne grupy zawodowe w sklepach i centrali.

Jak badać podejście do pracy kandydatów?

Badanie postaw kandydatów jest realizowane na wybranej grupie stanowisk do pracy w Leroy Merlin Polska. Osoby te, po wysłaniu zgłoszenia chęci udziału w rekrutacji, otrzymują w pierwszej kolejności link do badania. Rozpoczyna się ono krótkim filmem, pokazującym charakter pracy na danym stanowisku, a następnie kandydat wypełnia kwestionariusz z 35 pytaniami. Wykonanie ankiety zajmuje ok. 4 minuty, a wynik prezentowany jest od razu. Dostaje go zarówno osoba badana, jak i rekruter/ka.

Narzędzie z jakiego korzystają kandydaci jest intuicyjne, proste w użytkowaniu oraz przyjemne dla oka. Pozwala też zaoszczędzić czas, a to korzyść zarówno dla chętnych do pracy, jak i pracodawcy. Dzięki badaniu, które jest pierwszym etapem rekrutacji, można poznać osoby, które: najlepiej pasują do właściwej roli w organizacji i do konkretnego stanowiska pracy, identyfikują się z wartościami firmy, która stawia człowieka na pierwszym miejscu, mają pozytywne podejście do innych ludzi i różnorodnego środowiska pracy, są otwarte na budowanie postawy proklienckiej oraz zrozumienie mocnych i słabszych stron w budowaniu relacji z innymi ludźmi.

Badanie postaw kandydatów to dla nas wielkie wsparcie podczas pozyskiwania talentów. W tym skomplikowanym i szybkim świecie, postawiliśmy na proste rozwiązanie, które pozwala odkryć potencjał przyszłych pracowników i ich dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej. Możemy poznać osoby, z którymi chcemy pracować, zanim się z nimi spotkamy, zanim przeczytamy jakie mają doświadczenie. W naszej firmie, a przez to i w rekrutacji, stawiamy na postawę prokliencką, kierunek rozwoju zawodowego, a także wyrównujemy szanse zatrudnienia, bo nie liczy się wygląd, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie, czy wykształcenie, tylko podejście do pracy i do ludzi. A dla niektórych udział w ankiecie i jej wyniki mogą być też sposobem na poznanie siebie i wstępem do osobistego rozwoju, bo przecież uczymy się przez całe życie, zgodnie z ideą life-long learning. W Leroy Merlin każdy może być sobą, u nas chcemy by człowiek zawsze był na pierwszym miejscu. Tworzymy różnorodne środowisko pracy i włączającą kulturę organizacyjną, dlatego cieszę się, że dzięki badaniu możemy rozpoznać osoby, które najlepiej będą pasowały do naszej organizacji. – podkreśla Marta Jakowluk, dyrektorka zasobów ludzkich w Leroy Merlin Polska.

Współpraca z Digital Emotions

Digital Emotions to firma, która opracowuje aplikacje pozwalające na poznanie siebie i rozwijanie swoich talentów. Tworzy ją zespół ekspertów w obszarze psychologii emocji, na czele z psychologiem prof. Rafałem Ohme.

Pytania do kwestionariusza dla przyszłych pracowników Leroy Merlin Polska były przygotowywane przez zespoły Leroy Merlin i Digital Emotions, pod czujnym okiem prof. Ohme, który od 20 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu.

Przygotowując badanie dla kandydatów koncentrowaliśmy się na indywidualnym wsparciu w ich rozwoju nie tylko zawodowym, ale też osobistym. Zależało nam na znalezieniu odpowiedniego klucza dla ludzi, którzy szukają pracy, czyli potrzebują zmiany, ale cechuje ich też pozytywne podejście do innych i otwarta postawa, traktowanie wyzwań jako szansę czy zrozumienie różnorodności. W tym badaniu liczy się postawa prokliencka przyszłych pracowników, bardziej niż doświadczenie czy wiedza merytoryczna. Jestem przekonany, że dzięki takiemu metodycznego przygotowaniu do rekrutacji i kompleksowemu podejściu do rozwoju poszczególnych stanowisk, skorzystają wszyscy – zarówno kandydaci do pracy, pracodawca, jak i klienci, czy partnerzy biznesowi. Dziękuję Leroy Merlin Polska za wartościowe spotkania i współpracę. – podsumowuje prof. Rafał Ohme, założyciel firmy Digital Emotions .