Leroy Merlin Polska w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie inkluzji i zarządzania różnorodnością. Lista 54 firm powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynatora Karty Różnorodności, której sygnatariuszem jest także Leroy Merlin Polska.

Wyniki IV edycji badania Diversity IN Check zostały ogłoszone podczas tegorocznej gali finałowej Miesiąca Różnorodności, która odbyła się 21 maja w Warszawie.

Ogromnie się cieszę z tego prestiżowego wyróżnienia, jakim jest znalezienie się na liście Diversity IN Check 2024. Dla nas różnorodność i włączanie to podstawowe elementy kultury organizacyjnej i możliwość tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Wierzymy, że różnorodność jest naszą wielką siłą, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rynku, na którym spotykamy różnych klientów i partnerów biznesowych. Włączanie z kolei realizujemy tworząc pozytywną przestrzeń do tego, aby nasze różnice mogły się wzajemnie przenikać, dając poczucie, że w Leroy Merlin Polska każdy może być sobą i może w pełni korzystać ze swoich talentów i potencjału. – podkreśla Marta Jakowluk, dyrektorka zasobów ludzkich w Leroy Merlin Polska.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415. Pomagają one firmom na całym świecie w przygotowywaniu strategii i raportów zrównoważonego rozwoju, wspierając ich działania w obszarze różnorodności i włączania. Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check podzielone były na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Efektem badania, organizowanego przez FOB już po raz czwarty, jest “Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. W 2024 roku zakwalifikowały się na nią 54 organizacje, wśród nich jest Leroy Merlin Polska.

IV Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce znajduje się na stronie FOB.