Leroy Merlin Polska przedstawia swoje cele społeczno-środowiskowe na najbliższe lata oraz pokazuje swój dorobek w tym obszarze. W ogłoszonym właśnie dokumencie „Ludzie i środowisko. Ambicje ESG do 2026 roku” firma prezentuje kluczowe osiągnięcia, konkretne dane i plany oraz pozytywne działania, które mają wpływ na pracowników, klientów, partnerów, a także środowisko, społeczności lokalne i biznes.

W Leroy Merlin Polska społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu jest naturalnym i codziennym sposobem działania, wynikającym z kultury organizacyjnej. W materiale z ambicjami ESG (ang. Environment, Society, Governance) można znaleźć mierzalne cele społeczne i środowiskowe, w tym klimatyczne na tle przeglądu dotychczasowych aktywności Leroy Merlin Polska w tym obszarze, który jest ściśle związany z biznesem.

Odpowiedzialność za środowisko czy ludzi musi być wpisana w codzienny biznes i przynosić wymierne efekty. Do tego potrzebne są jasne priorytety na najbliższe lata – zawsze w ścisłym związku z naszym biznesem, pracownikami, klientami, dostawcami, lokalnymi społecznościami. Oto przegląd naszych ambicji ESG na kolejne lata. Przed nami oczywiście wiele pracy, zwłaszcza w obszarze klimatycznym, ale działamy. W naszej ekipie mamy energię do pozytywnych zmian – zielone logo zobowiązuje! – podkreśla Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska.

Z kolei Jacek Hutyra, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju / ESG, tak wypowiada się na temat opublikowanego dokumentu:
Wybraliśmy kluczowe obszary naszego wpływu środowiskowo-społecznego na najbliższe lata: te, gdzie musimy działać najszybciej lub mamy najlepsze atuty. Priorytety środowiskowe to: zdecydowana redukcja emisji gazów cieplarnianych; rozwój oferty łączącej dla klientów i klientek oszczędność z mniejszym wpływem środowiskowym; ekonomia cyrkularna. W obszarze społecznym – obok bycia najlepszym pracodawcą oraz aktywnego współtworzenia społeczności lokalnych wokół naszych sklepów – chcemy rozwijać nasz atut: Fundację Leroy Merlin.

Priorytety ESG Leroy Merlin Polska

ESG obok środowiska, czyli E jak Environment, to również wpływ społeczny (S – Society) oraz odpowiedzialne zarządzanie (G – Governance). W tych obszarach priorytety na najbliższe lata dla Leroy Merlin Polska to przede wszystkim:

1. Środowisko

  • walka ze zmianami klimatu – redukcja emisji gazów cieplarnianych szczególnie tych związanych z produktami,
  • rozwój sprzedaży rozwiązań łączących oszczędności z redukcją wpływu na środowisko – dzięki segmentowi Oszczędny Dom i pod parasolem Robi Klimat,
  • przygotowanie rozwiązań ekonomii cyrkularnej – dbałość o dłuższe i lepsze drugie życie produktów, wykorzystanie zasobów naturalnych

2. Ludzie

  • dbałość o pracowników, zgodnie z ideą #HumanFirst,
  • aktywne współtworzenie lokalnych społeczności, dzięki zaangażowaniu ekip sklepowych w całej Polsce,
  • pomaganie po sąsiedzku w ramach Fundacji Leroy Merlin.

3. Zarządzanie

  • działanie zgodnie z mierzalnymi celami i śledzenie postępów w ich realizacji,
  • prowadzenie dialogu z otoczeniem, czyli pracownikami, klientami, partnerami, akcjonariuszami i społecznościami lokalnymi,
  • edukacja przy pomocy różnorodnych narzędzi i skuteczne dotarcie do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych,
  • rzetelna komunikacja na temat pozytywnego wpływu, w oparciu o etykę i zgodność.

Te priorytety dotyczą przyszłości Leroy Merlin Polska i angażują do działania nie tylko osoby pracujące w firmie, ale także te, które kupują produkty i usługi dostępne w sklepach stacjonarnych czy w sklepie internetowym oraz partnerów biznesowych i społecznych.

W ESG chodzi właśnie o przyszłość biznesu i pozytywny wpływ na otoczenie wewnętrzne i zewnętrze – pracowników, klientów, dostawców, a także środowisko i społeczności lokalne. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest konieczna po to, żebyśmy za 5, 10 czy 15 lat mieli co, komu i z kim sprzedawać. Dziękuję szerokiej grupie osób z naszej firmy za zaangażowanie i efektywną współpracę przy tworzeniu tego materiału – praca zespołowa, inspirowanie się nawzajem i wprowadzanie pozytywnych rozwiązań to klucz do zmian na plus naszego otoczenia, tego bliższego i dalszego. – dodaje Jacek Hutyra.

Dokument do pobrania: „Ludzie i środowisko. Ambicje ESG Leroy Merlin Polska do 2026 roku”.