Dziś uczestniczyliśmy w wydarzeniu pod hasłem: Odwaga i równowaga w ramach VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie Magdalena Rusiecka, Dyrektor HR Leroy Merlin Polska podpisała Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to największe doroczne wydarzenie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu a Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Podczas Synergii Odpowiedzialnego Rozwoju, która odbyła się w dniach 5-6 września 2017 zapisaliśmy wówczas w naszej strategii wdrożenie Karty Różnorodności. Dziś stając się sygnatariuszem karty wpisujemy ją w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Podjęte zobowiązanie, będzie dla nas ważnym drogowskazem do tworzenia jeszcze bardziej przyjaznego miejsca pracy. 

o