Po konsultacjach i dyskusjach powstał ważny dla LEROY MERLIN Polska dokument – Kodeks Etyki LEROY MERLIN.  Zawarte w kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników LEROY MERLIN w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.

Firma LEROY MERLIN dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury korporacyjnej  LEROY MERLIN i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy.

Wartości, którymi kieruje się LEROY MERLIN przy realizacji swoje misji to uczciwość, hojność, szacunek, prostota, bliskość, spójność, ambicja. Wszystkie te wartości przyświecają pracownikom zarówno w pracy w LEROY MERLIN, a także w podejmowaniu działalności pro społecznej wspieranej przez Fundację LEROY MERLIN.

Naszą ambicją jest być blisko wartości i wzmacniać je w miarę naszych możliwości. Szanowanie siebie nawzajem sprawia, że codzienna praca staje się przyjemniejsza, a fundamenty naszej firmy stają się coraz bardziej stabilne – mówi Christophe Dubus prezes LEROY MERLIN Polska.

Kodeks Etyczny LEROY MERLIN jest podsumowaniem działań prowadzonych od lat. W Kodeksie Etyki szczególnie wyróżniono:

– dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w polityce podziału wiedzy, władzy i wyników.

– dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na rzetelnej i uczciwej informacji o produktach i cenach.

Bardzo istotną częścią Kodeksu Etyki LEROY MERLIN jest również aspekt współpracy z dostawcami. Opiera się ona na wspólnym zaufaniu, uczciwości, zrozumieniu i profesjonalizmie.

Kodeks Etyki LEROY MERLIN jest dokumentem,  który będzie aktualizowany i rozszerzany w miarę potrzeb pracowników i w zmieniających się realiów na rynku polskim.

Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to: przeglądy etyczne,  pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Etyki, reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych, wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania Kodeksu Etyki, wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń, inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Etyki i postaw etycznych, proponowanie zmian w Kodeksie Etyki LEROY MERLIN.

Każdy pracownik możne kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego wątpliwości.

Kodeks Etyki LEROY MERLIN został przyjęty z dużym entuzjazmem. W tej chwili trwa proces informowania o jego zasadach wszystkich pracowników LEROY MERLIN, których w Polsce jest ponad 8.000 tysięcy!