Warszawa, 02 kwietnia 2022 r.

W kwestii pomocy udzielanej przez Leroy Merlin Polska Ukrainkom i Ukraińcom będących ofiarami brutalnej inwazji rosyjskiej w Ukrainie pragniemy przede wszystkim wyrazić pełną solidarność z narodem ukraińskim. Ta solidarność to zarówno zerwanie przez Leroy Merlin Polska, już w pierwszych dniach inwazji, współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi, jak i konkretna, szeroko zakrojona pomoc dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Pomoc ta to dotąd ponad 4.500.000 PLN przeznaczonych na m.in.:

  • setki palet produktów skierowanych do organizacji humanitarnych i osób prywatnych niosących pomoc uchodźcom,
  • działalność namiotu ogrzewanego na granicy w Medyce dla wolontariuszy, którzy opiekują się dziećmi,
  • akcja ewakuacji do Polski pracowników Leroy Merlin Ukraina wraz z rodzinami uciekającymi przed wojną; to już ponad 320 osób takich osób, w tym 144 dzieci, a kolejne autobusy są już w drodze,
  • w pełni opłacony cały hotel w Falentach dla uchodźców z Ukrainy,
  • pomoc logistyczna w przewożeniu osób z Ukrainy z granicy do miejsc tymczasowego pobytu,
  • konwoje z pomocą rzeczową do polskiej szkoły w Mościskach.

To także zorganizowane zaangażowanie tysięcy pracowników w Leroy Merlin Polska:

  • wielu naszych pracowników przyjęło uchodźców do swych domów – jako firma wspieramy finansowo tę osobistą pomoc we własnych mieszkaniach; uruchomiliśmy uproszczone procedury finansowania tego typu pomocy jak nocleg, transport, produkty,
  • już w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęliśmy decyzję o umożliwieniu wolontariuszom polskiego oddziału Leroy Merlin przeznaczenia swych godzin pracy na rzecz pomocy narodowi ukraińskiemu; to pakiet 50.000 w pełni opłaconych godzin pracy przeznaczonych na pomoc humanitarną Ukrainkom, Ukraińcom i ich dzieciom.

Pragniemy poinformować, że takiej pomocy materialnej oraz osobowej jest znacznie więcej i na pewno jako Leroy Merlin Polska będziemy ją rozszerzać. W zaawansowanej realizacji są kolejne projekty – także w zakresie pomocy w samej Ukrainie we współpracy z tamtejszymi władzami.

Właśnie w ten sposób jako ponad 13 tys. pracowników Leroy Merlin Polska – identycznie jak całe polskie społeczeństwo, którego jesteśmy częścią – wyrażamy swą solidarność z narodem ukraińskim w tych tragicznych chwilach. Przede wszystkim w konkretnych czynach.