Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, „poziom świadomości ekologicznej Polaków wciąż nie jest zadowalający, a zachowania konsumenckie wspierające ochronę środowiska są ograniczone”. Choć działania prośrodowiskowe to bardzo szerokie pojęcie, LEROY MERLIN wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska obejmuje najwyższym priorytetem swojej strategii długoterminowej do 2025 roku.

„Aby firma była konkurencyjna na rynku nie wystarcza już tylko dbanie o maksymalizację zysku. Istotne jest również znalezienie równowagi między wskaźnikami ekonomicznymi a odpowiedzialnością za otaczające środowisko. Wymaga to kontroli procesów biznesowych w zakresie ograniczenia wpływu na świat dookoła nas oraz promowanie postaw prośrodowiskowych wśród pracowników i naszych klientów” – mówi Dominik Szeląg, Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Logistyki Sklepów w LEROY MERLIN.

2dominik-szelag

Firma spełnia wszelkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska wdrażając wyższe niż dotychczas standardy. Działania te dotyczą m.in. bieżącego dostosowania się do stale zmieniających się przepisów Unii Europejskiej. W firmie stale prowadzona jest także kontrola ilości wytwarzanych odpadów, a wyniki monitorowania sprawdzane są podczas corocznych audytów.

Jedną ze sztandarowych inicjatyw prowadzonych przez LEROY MERLIN jest kampania ekologiczno-edukacyjna „Dzieciaki Sadzeniaki”, która pozwala dzieciom poznać potrzeby środowiska naturalnego i należycie je szanować. Po prezentacji o ekologii i roślinach, dzieciaki sięgają po rękawiczki, łopaty, konewki, doniczki, kolorowe kwiaty i biorą się za przesadzanie roślin. Takie podejście do przyrody przekazywane najmłodszym przyjaznej atmosferze sprawia, że nauka opieki nad roślinami i szacunku do przyrody jest jeszcze ciekawsza.

dzieciaki sadzeniaki

Ochrona środowiska w LEROY MERLIN to także codzienne zachowania, czyli m.in. segregacja odpadów w pomieszczeniach, zbiórki makulatury, elektrośmieci, aluminiowych puszek oraz baterii. Pracownicy – a także klienci sklepów – wspierają różnorakie inicjatywy społeczne zbierając plastikowe nakrętki po napojach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na zakup wózków dla osób niepełnosprawnych lub wsparcie finansowe rehabilitacji chorych dzieci.

W 2016 r. stworzono wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami w sklepach w zakresie spełniania przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Przeprowadzono również akcję oznaczenia miejsc składowania odpadów w sklepach, a także umieszczania informacji o zbiórce elektrośmieci.

W celu podsumowania stanu formalno–prawnego pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w Polsce w ubiegłym roku kontroli poddano 12 sklepów. Pod względem środowiskowym audytowi poddawani są także dostawcy w celu sprawdzenia spełniania przez nich standardów ochrony środowiska. Firma wdrożyła również kompleksową gospodarkę odpadami. Działania związane z odzyskiem surowców realizowane są w każdej z 55 lokalizacji LEROY MERLIN. W ubiegłym roku 87% wszystkich wyprodukowanych odpadów zostało odsegregowanych – łącznie ponad 18 tys. ton.

Ekologia w LEROY MERLIN to również działania związane z poszerzaniem świadomości ekologicznej pracowników i klientów. W jednym z warszawskich sklepów jesienią 2016 r. została przeprowadzona inicjatywa „Świeć przykładem”. Celem akcji była zbiórka elektrośmieci oraz promocja recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii. Klienci, którzy przekazali minimum jedną sztukę zużytego urządzenia, otrzymali energooszczędną lampkę LED na USB oraz drobne upominki, a także kupon rabatowy na zakup energooszczędnego oświetlenia.

swiec przykladem

„Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować akcję ,,Świeć przykładem”. Było to niezwykle przyjemne doświadczenie zarówno dla mnie, jak i całej ekipy sklepu. Poprzez tę inicjatywę chcieliśmy pokazać naszym klientom, że jesteśmy z nimi na każdym etapie – czyli nie tylko pomagamy w realizacji ich marzeń o pięknych domach i ogrodach, ale również dbamy o to, by środowisko wokół nich było czyste i bezpieczne” – mówi Marta Napiórkowska, Inspektor ds. Ochrony LEROY MERLIN Strefa Wnętrza.

W każdym ze sklepów sieci dla klientów dostępne są torby na zakupy wytworzone z ekologicznych materiałów nadających się do recyklingu. Nowe i powstające sklepy LEROY MERLIN wyposażone są w innowacyjne technologie, jak np. panele słoneczne do pozyskiwania energii, oświetlenie LED czy zbiorniki na wodę deszczową wykorzystywaną do podlewania roślin. „Stale dążymy także do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach planowania dostaw i transportu produktów czy ograniczenia zużycia energii i mediów poszczególnych obiektów” – dodaje Dominik Szeląg.

Ekologia w LEROY MERLIN to także szeroki wybór produktów, dzięki którym klienci nie tylko zaoszczędzą trochę pieniędzy w domowym budżecie, ale także będą mieli realny wpływ na ochronę środowiska. „Budujemy Dom Przyszłości” to projekt LEROY MERLIN, w ramach którego popularyzowany jest zrównoważony sposób życia i mieszkania, a także produkty, które pozwalają oszczędzać wodę, energię, jak również są przyjazne dla naszego zdrowia i otoczenia. Produkty spełniające te założenia oznaczone są specjalnymi etykietami: oszczędność wody, oszczędność energii, zdrowy dom, przyjazne dla środowiska.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne to w ciągu najbliższych lat jeden z priorytetów LEROY MERLIN. Firma nieustająco pracuje nad dalszym zmniejszaniem niepożądanego wpływu na środowisko poprzez stopniowe wdrażanie w sklepach technologii i rozwiązań, które pozwolą stać się stuprocentowym liderem w tym obszarze.