“Robi Klimat” – takim hasłem Leroy Merlin Polska inauguruje nowe podejście do proponowania klientkom i klientom rozwiązań łączących oszczędności ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ten odpowiada na cztery palące problemy społeczno-środowiskowe z jakimi mamy do czynienia w Polsce: uzależnioną od paliw kopalnych produkcję energii, skrajnie nieefektywnie energetycznie budynki, pogarszającą się dostępność wody oraz marnotrawstwo zasobów.

Projekt Robi Klimat Leroy Merlin w pełni wpisuje się w obszar środowiskowy strategii ESG Leroy Merlin Polska. To odpowiedź na aktualne potrzeby klientów i zarazem potrzebę ochrony środowiska, która spotyka się w nowym podejściu łączącym ekologię z ekonomią. “Robi Klimat” to także parasol komunikacyjny obejmujący cztery grupy rozwiązań – produktów i usług dostępnych w ofercie Leroy Merlin. Składają się na niego

  • produkcja i oszczędzanie prądu
  • produkcja i oszczędzanie ciepła
  • uzdatnianie i oszczędzanie wody
  • asortyment pochodzący z odpowiedzialnie zarządzanej produkcji, w tym wytworzonych z surowców pochodzących z recyklingu czy oznaczone uznanymi certyfikatami.

“Ekologia i ekonomia powinny iść w parze. Energia zaoszczędzona jest zarówno najtańsza jak i najlepsza dla środowiska: kosztuje nas i naszą planetę okrągłe zero. Drugą najlepszą i najtańszą opcją jest energia ze źródeł odnawialnych. Oszczędzanie zasobów to mniejsze koszty, mniej odpadów, mniejszy wpływ na środowisko. W naszej ofercie Robi Klimat dajemy klientkom i klientom rozwiązania, które się zwracają finansowo, a które jednocześnie są mniej szkodliwe dla środowiska czy zdrowia publicznego.” – mówi Jacek Hutyra, Członek Zarządu Leroy Merlin Polska do spraw ESG.

Najważniejszy dla Robi Klimat segment Oszczędny Dom koncentruje się na produktach i usługach pozwalających produkować i oszczędzać energię, ciepło, wodę – obejmuje więc zarówno fotowoltaikę (pełnowymiarową czy balkonową), pompy ciepła, rekuperatory, izolację termiczną ścian, drzwi i okien, rozwiązania oszczędzania czy uzdatniania wody. W segmencie Oszczędny Dom Leroy Merlin mieści się także grupa produktów Smart Home, w ostatnich latach zyskujących na popularności. Są to sprzęty sterowane dzięki domowej sieci WiFi, pozwalające na inteligentne zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, itp. – co także odpowiada za potencjalną oszczędność zasobów. Pod parasolem komunikacyjnym Robi Klimat znalazły się też produkty wytwarzane w przeważającej części z recyklingu lub posiadające uznane certyfikaty potwierdzające ich odpowiedzialną produkcję czy tzw. parametry środowiskowe. Stanowią one osobną kategorię tzw. positive products, którą marka Leroy Merlin planuje sukcesywnie poszerzać.

Strategia ESG Leroy Merlin Polska obejmuje w obszarze środowiskowym plany zdecydowanej redukcji emisji, rozwój przychodów niskoemisyjnych, czy pozwalających na unikanie emisji oraz działania w zakresie ekonomii cyrkularnej. W obszarze społecznym firma skupia się na podejściu #HumanFirst, chcąc być dla wszystkich bezpiecznym, komfortowym, umożliwiającym rozwój miejscem pracy. Leroy Merlin proaktywnie działa też w lokalnych społecznościach skupionych wokół 78 sklepów w całej Polsce, między innymi dzięki działającej od 11 lat Fundacji Leroy Merlin. Strategię uzupełnia obszar zarządczy obejmujący zasady etyki, współpracę z partnerami oraz komunikację i edukację, czyli zagadnienia skierowane do wszystkich interesariuszy. Więcej informacji o ESG w Leroy Merlin Polska na stronie Ludzie i środowisko.

Robi Klimat jest wyrazem kontynuacji troski o środowisko, którą Leroy Merlin Polska podejmuje od lat. Spółka wyliczyła swój ślad węglowy w całości łańcucha wartości (zakresy 1, 2, 3) na około 4 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, co związane jest w większości z produkcją i użytkowaniem sprzedawanych produktów. Leroy Merlin przyjął ambitne cele klimatyczne: -50% całkowitych emisji do 2035 w porównaniu do 2022 oraz cel neutralności klimatycznej do 2050. Zarząd spółki doprowadził też do zmniejszenia całkowitego zużycia energii o 20%, jednocześnie przyspieszając budowę własnych instalacji fotowoltaicznych na sklepach (na koniec 2023 już w 11 lokalizacjach, o łącznej mocy ok. 600 kWp, kolejne w planach), a także pracując nad efektywnością procesów logistycznych czy rozpoczynając analizę emisyjności poszczególnych produktów pod kątem zmian redukujących generowane emisje.

Komunikacja marketingowa kampanii Robi Klimat ruszyła z początkiem marca. Więcej informacji na stronie internetowej https://www.leroymerlin.pl/robi-klimat/

Dodatkowe informacje:

mkolodziejska@leroymerlin.pl

Materiały prasowe do pobrania:  https://doLM.pl/vui