Leroy Merlin Polska dołącza do innowacyjnego projektu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. w ciągu najbliższych kilku lat do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszanie śladu węglowego w Polsce.

12 grudnia 2019 roku Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o współpracy w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Współpraca wspierać będzie realizację zobowiązań Polski wynikających z podpisanej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz uzgodnień w ramach Porozumienia Paryskiego.

„Współpraca z Lasami Państwowymi przyczyni się do zrealizowania naszych ambitnych planów dotyczących działań proekologicznych. Cieszymy się, że partnerem Leroy Merlin została instytucja, która ma realny wpływ na zrównoważoną gospodarkę leśną.” – mówi Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i dodaje. – „Zielony kolor zawarty w naszym logo jest dla nas, pracowników Leroy Merlin, swoistym zobowiązaniem. Angażując się w zalesienie obszaru ponad 250 ha, pragniemy symbolicznie zwrócić środowisku pewnego rodzaju dług ekologiczny, ponieważ taka jest właśnie powierzchnia sklepów i parkingów. Nasze wsparcie będzie mieć charakter zarówno finansowy jak i czynny. Pragniemy by w sadzeniu lasów uczestniczyli wszyscy nasi pracownicy, a jest ich ponad 11 000 oraz klienci, którzy wyrażą taką wolę. Razem możemy zrobić więcej na rzecz ochrony środowiska w Polsce.”

„Cieszymy się, że coraz więcej firm chce sadzić drzewa. Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, np. na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia). Dziś Polska jest pokryta lasami w prawie 30 proc., ich powierzchnię powiększono o ok. połowę od końca wojny” – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

podpisanie porozumienia

30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

Swój udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego ma również Leroy Merlin. Firma była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym tytułem EKOJANOSIK 2018, przyznawanym przez Narodową Radę Ekologiczną działającą przy Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska. Jednocześnie w listopadzie 2019 roku firma Leroy Merlin została wyróżniona przez miesięcznik Focus zajmując wysokie, 4. miejsce za podejmowanie działań na rzecz środowiska w Polsce.

Leroy Merlin realizując od wielu lat Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju prowadzi działania mające na celu edukację ekologiczną, ograniczenie emisji CO2, zużycia papieru i plastiku oraz optymalizację gospodarki stratami. Już teraz prawie 90% odpadów poddawanych jest recyklingowi, w sklepach stosowane jest oświetlenie energooszczędne, a do podlewania roślin w wybranych sklepach wykorzystywana jest woda deszczowa. 

Firma promuje wśród klientów odpowiedzialne źródła ciepła i dokładnie 2 lata temu – 12 grudnia 2017 – zdecydowała się wycofać bezklasowe kotły grzewcze, jako pierwsze przedsiębiorstwo wśród sieci budowlano-dekoracyjnych w Polsce, wyprzedzając regulacje wprowadzone przez ustawę antysmogową. Jest to kolejne proaktywne działanie, po wycofaniu kilka lat temu szkodliwych środków ochrony roślin,  mające na celu dbałość o jakość środowiska naturalnego. Firma dołączyła również do programu #OddychajWarszawo ukierunkowanego na jakość powietrza oraz jest członkiem Partnerstwa dla Klimatu. Od wielu lat Leroy Merlin Polska jest także partnerem opiniotwóczej konferencji klimatycznej COP24.

Ważnym aspektem działalności proekologicznej jest edukacja i uwrażliwianie najmłodszych na aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, dlatego od  ponad 10 lat w sklepach w całej Polsce prowadzona jest akcja Dzieciaki Sadzeniaki, w której udział wzięło już prawie 200 000 dzieci.

Jednocześnie wraz z globalnym problemem związanym ze zmniejszeniem populacji owadów, w tym pszczół,  Leroy Merlin tworzy pasieki na terenie swoich sklepów (Jabłonna, Wrocław, Warszawa) oraz realizuje projekt domków dla owadów, z aktywnym zaangażowaniem klientów oraz dzieci, które same je konstruują i instalują.

W ramach Fundacji Leroy Merlin Polska, która funkcjonuje od 2012 roku, zostało zrealizowanych ponad 400 projektów przez 3 000 wolontariuszy, które są ukierunkowane na poprawę warunków funkcjonowania lokalnych społeczności, w tym w wymiarze środowiska naturalnego.
  
Będąc konsekwentnymi, w ramach działań na najbliższe lata firma założyła, że obszar zasadzonych lasów, zrównoważy się z  terenami, które obecnie zajmowane są przez sklepy, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego.

porozumienie