27 marca podczas uroczystej gali w Katowicach firma LEROY MERLIN Polska została uhonorowana prestiżowym tytułem „Solidny Pracodawca Dekady 2013”. Wśród laureatów znaleźli się pracodawcy, którzy konsekwentnie wdrażają najwyższe standardy w obszarze polityki personalnej.

Przyznane LEROY MERLIN Polska wyróżnienie odebrali podczas uroczystej gali w katowickim Kinoteatrze Rialto, Ewa Dudziuk, Senior Menedżer ds. Zasobów Ludzkich Regionu oraz Rafał Fust, Dyrektor Sklepu w Katowicach.

Skuteczność działań LEROY MERLIN Polska prowadzonych w obszarze polityki personalnej i wyjątkowy sposób zarządzania organizacją były już wielokrotnie doceniane. Tytuł „Solidnego Pracodawcy Dekady” odzwierciedla szczególny charakter przedsiębiorstwa konsekwentnie zarządzanego w oparciu o wartości, obecne w jego codziennym funkcjonowaniu.

Ze względu na ścisły związek misji firmy z osobistą sferą życia, jaką jest urządzanie domu, a więc często realizacja marzeń, bardzo ważne w LEROY MERLIN są relacje zarówno ze współpracownikami, klientami, jak i dostawcami. Wzajemne szanowanie siebie, otwartość na potrzeby innych, współpraca oraz prostota w komunikacji sprawiają, że zarówno współpracownicy, klienci, jak i dostawcy mogą zaufać naszej firmie – LEROY MERLIN Polska – jako wiarygodnemu partnerowi. – powiedziała Dorota Wójcik-Czarzasty, Dyrektor Zasobów Ludzkich.

Każdy współpracownik ma bezpośredni wpływ na to jak wygląda firma, w której pracuje. Wizja długoterminowego rozwoju LEROY MERLIN Polska powstała przy udziale wszystkich pracowników z całej Polski, w ramach projektu Horyzont 2020. Podczas 50 spotkań wyjazdowych pracownicy określili ambicje, kierunki działania oraz wizję przedsiębiorstwa.

Wybierając laureatów, kapituła konkursowa brała pod uwagę takie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, terminowość wypłacania wynagrodzeń, warunki socjalne, politykę rozwoju pracowników, opinie zewnętrzne (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy i władz lokalnych).Oceniano także kwestie związane z inwestycjami w obszarze szkoleń pracowników, programów motywacyjnych oraz szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).