Leroy Merlin Polska otwiera wszystkie 71 sklepów w niedziele, począwszy od 7 listopada. Otwarcie sklepów jest związane z działaniami konkurencji oraz chęcią zapewnienia równych szans w dostępie klientów do możliwości zaspokojenia potrzeb związanych z domem i ogrodem.

Sklepy Leroy Merlin już od dłuższego czasu miały status placówek pocztowych. Niemniej jednak, dotychczas nie została podjęta decyzja o ich otwarciu, pozwalając na analizę rynku i działań firm konkurencyjnych. Zapewnienie równego i dogodnego dostępu naszym klientom do rozwiązań dla domu i ogrodu jest dla nas niezwykle ważne, dlatego też zdecydowaliśmy się umożliwić realizację zakupów 7 dni w tygodniu. Dzięki temu, również w sklepach Leroy Merlin w niedziele, klienci będą mogli zaspokoić swoje potrzeby związane z domem i ogrodem.

Zasada dobrowolności pracy. Leroy Merlin Polska jest firmą wielokrotnie wyróżnianą i nagradzaną za działania pro pracownicze i podejście do kształtowania miejsca i warunków pracy, między innymi otrzymując nagrody: HR Najwyższej Jakości czy Inwestor w Kapitał Ludzki. Dlatego, będąc odpowiedzialnym pracodawcą i rozumiejąc potrzeby naszych pracowników w sklepach, w niedzielę pracować będą tylko ci pracownicy, którzy zadeklarowali taką chęć. Obowiązuje zasada dobrowolności a pracownicy, którzy chcą i mają możliwość podjęcia się pracy w niedziele mogą liczyć na dodatkowe, atrakcyjne wynagrodzenie.

Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

Maksymilian Pawłowski, e-mail: mpawlowski@leroymerlin.pl