W 2022 roku Fundacja Leroy Merlin Polska w dwóch edycjach grantowych zrealizowała łącznie 83 granty dla lokalnych społeczności w całej Polsce, na łączną kwotę 810 235,99 zł.  Dodatkowo w ramach pomocy Ukrainie zaangażowano 358 tysięcy złotych, a w największym projekcie – Funduszu Solidarnościowym dla uchodźców, 22 miliony złotych.

To wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Leroy Merlin. W projektach grantowych wzięło udział 857 wolontariuszy – w głównej mierze pracowników firmy, ale i osób po stronie beneficjentów. Pracownicy poświęcili ponad 7600 godzin na pomoc innym.

Wsparcie dla Ukrainy

W 2022 roku Fundacja realizowała projekt Pomoc dla Ukrainy na kwotę 358 tysięcy złotych, w ramach którego pracownicy sklepów i centrali Leroy Merlin Polska wsparli punkty recepcyjne, fundacje, stowarzyszenia w Polsce i w Ukrainie, niosące pomoc uchodźcom.

“Przekazaliśmy środki finansowe oraz produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania – żywność, lekarstwa, odzież termiczną, produkty z oferty Leroy Merlin dla wojska lub ludności cywilnej w Polsce i w Ukrainie. Łącznie były to 52 darowizny dla ok 40 organizacji. ’’ – podkreśla Agnieszka Bolek, prezes Fundacji Leroy Merlin Polska.

Największy projekt Fundacji z 2022 roku to Fundusz Solidarnościowy. Jest to program pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który polega na rewitalizacji miejsc pobytu przeznaczonych dla nich w Polsce. Fundacja Leroy Merlin współpracuje z samorządami, parafiami oraz fundacjami. Beneficjentów poszukują natomiast wolontariusze Fundacji, którzy lokalnie koordynują poszczególne projekty; dostarczając produkty niezbędne do realizacji grantu oraz zapewniając obsługę montażystów z Leroy Merlin Polska.

Do końca stycznia 2023 roku w  ramach Funduszu Solidarnościowego, Fundacja podpisała 38 umów grantowych na łączną kwotę 22 milionów złotych, zapewniając ok. 1500 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. 16 z tych projektów zostało już ukończonych, dzięki czemu Ukraińcy zamieszkują w wyremontowanych już lokalach.

Podopieczni Fundacji Leroy Merlin Polska 2022 roku

Przedstawiamy podopiecznych Fundacji Leroy Merlin Polska, których w 2022 r.  firma wspierała długoterminowo i zobowiązuje się do dalszej pomocy:

  1. Fundacja „Oczami Nieba”, która prowadzi noclegownię dla uchodźców w Warszawie,
  2. Fundacja „Honor pomagania dzieciom”, która opiekuje się ukraińskimi dziećmi – sierotami w Kawęczynku.
  3. Polska Szkoła im. Królowej Jadwigi w Mościskach w Ukrainie
  4. Stowarzyszenie „Spynacz” w Legnicy
  5. Fundacja „Ja też” z Gdańska zajmująca się osobami z zespołem Downa
  6. Fundacja Bochińskich z Gdyni zajmująca się promocją wzornictwa przemysłowego oraz polskiej myśli projektowej.
  7. Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce

Fundacja Leroy Merlin Polska powstała z inicjatywy pracowników w 2012 roku, zatem właśnie obchodziliśmy 10-lecie jej działalności na rzecz wspierania tych najbardziej potrzebujących. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania fundacji za otwartość i chęć pomocy. Jesteśmy z tego dumni!