Kolejny rok z rzędu firma Leroy Merlin Polska pojawiła się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Pięć inicjatyw społecznych i środowiskowych znalazło się w 22. edycji publikacji. To przede wszystkim działania Fundacji Leroy Merlin oraz praktyki wspierające pracowników.

16 kwietnia podczas konferencji “Targi Idei ESG” odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji znajduje się 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm, w tym pięć projektów społecznych i środowiskowych Leroy Merlin Polska.

Są to inicjatywy z 2 obszarów:

1. Praktyki z zakresu pracy

  • Wolontariat pracowniczy: Akcja „Sprzątanie świata” – Fundacja Leroy Merlin
  • Zdrowie pracowników: Mindgram – platforma psychologiczna, edukacyjna i wellbeingowa dla pracowników i ich rodzin

2. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

  • Działania charytatywne i filantropia: Fundusz Solidarnościowy dla uchodźców z Ukrainy
  • Wsparcie organizacji pozarządowych: Konkursy grantowe dla społeczności lokalnych od wolontariuszy Fundacji Leroy Merlin
  • Wsparcie organizacji pozarządowych: Pomoc dla Ukrainy – Fundacja Leroy Merlin.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na stronie FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Główną jej część stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. W 22. edycji raportu wprowadzono zmiany – do pięciu ograniczono liczbę praktyk, które może zgłosić dana firma.

Firma Leroy Merlin Polska pojawiła się w raportach FOB 9 razy. W latach 2006, 2013, 2017-2023 w publikacjach znalazło się łącznie 58 różnych inicjatyw społecznych i środowiskowych, które zostały zrealizowane razem z pracownikami w całej Polsce. Można je znaleźć w zestawieniu na stronie FOB.