9 marca 2017 roku podczas uroczystej konferencji została podpisana umowa patronacka między płockim sklepem LEROY MERLIN a Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Swoje podpisy na dokumencie złożyli Paweł Bukowczyk – Dyrektor Sklepu LEROY MERLIN w Płocku i Anna Betke – Dyrektor Szkoły. To wyjątkowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym w historii LEROY MERLIN w Polsce.

S3580078

Celem umowy patronackiej jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, a także umożliwienie uczniom ZSB w Płocku nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy. LEROY MERLIN Płock obejmie swoim patronatem klasy z innowacją pedagogiczną „Logistyka w budownictwie”, kształcące młodzież w następujących zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych oraz technik gazownictwa.

S3580080

„Chcemy wesprzeć rozwój kompetencji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Będzie nam miło, jeśli część z nich – poznawszy naszą firmę – będzie chciała się z nami związać zawodowo. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyczyni się do poszerzenia możliwości, jakie otworzą się przed młodzieżą w chwili ukończenia szkoły. Bardzo mi zależy, żeby nasze działania budowały wizerunek LEROY MERLIN jako interesującego pracodawcy i firmy wspierającej ważne przedsięwzięcia lokalne.” – mówi Paweł Bukowczyk.

 

W ramach umowy patronackiej sklep LEROY MERLIN w Płocku i Zespół Szkół Budowlanych zobowiązały się do współpracy, której zakres prezentuje się następująco:

• praktyki zawodowe dla uczniów w dziale logistyki;

• staż dla najlepszego praktykanta;

• warsztaty logistyczne;

• kursy i specjalistyczne szkolenia dla uczniów – również z zakresu znajomości produktów sanitarnych, hydraulicznych i elektrycznych;

• wycieczki zawodowe;

• wzajemne promowanie kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa oraz innowacji pedagogicznej „Logistyka w budownictwie”;

• inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów;

• organizacja szkoleń, pokazów oraz seminariów dla uczniów i nauczycieli;

• doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych;

• udostępnianie materiałów dydaktycznych;

• udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych;

• współorganizowanie uroczystości.

„ZSB nr 1 w Płocku to szkoła kształcąca fachowców branży budowlanej. Mam świadomość tego, jak ważna jest współpraca z pracodawcami. Dlatego też dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym dla całej społeczności szkolnej. Objęcie przez LEROY MERLIN patronatem naszej młodzieży w ramach innowacji »Logistyka w budownictwie« stanowi gwarancję, że nasi absolwenci będą liczącymi się uczestnikami na rynku pracy. Właśnie rozpoczęta współpraca potwierdza, że jako szkoła jesteśmy elastyczni i reagujemy na potrzeby rynku. Bardzo cieszę się z podjętej współpracy z firmą LEROY MERLIN. Jestem przekonana, iż będzie ona owocna zarówno dla naszej młodzieży, jak i dla naszego partnera. Jako dyrektor szkoły życzyłabym sobie więcej takich pozytywnych inicjatyw i zainteresowania ze strony pracodawców.” – opowiada Anna Betke.

Podpisanie umowy patronackiej stanowi odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i trendów na rynku pracy, które pokazują, że pracodawcy coraz chętniej nawiązują współpracę z instytucjami z sektora oświaty, a zwłaszcza szkołami zawodowymi i technikami. W LEROY MERLIN człowiek rozumiany jest jako klient czy dostawca, ale także pracownik. Dlatego też ekipa sklepu w Płocku dołoży wszelkich starań, aby wyuczony przez młodzież zawód był nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją – tak, jak w przypadku ekspertów w LEROY MERLIN.