W ramach 10-letniej umowy na dostawę energii odnawialnej, spółka Enefit w Polsce będzie świadczyć usługi bilansowania handlowego. Współpraca wynika z wielostronnego kontraktu PPA (Power Purchase Agreement) pomiędzy Leroy Merlin i Better Energy, stanowiącego jedną z pierwszych tego typu umów na polskim rynku, umożliwiającą wielu klientom korporacyjnym korzystanie z energii z pojedynczego źródła zielonej energii.

Trzyletnia umowa pomiędzy Enefit i Leroy Merlin Polska przewiduje dostawę 14 GWh energii rocznie ze źródeł odnawialnych, co stanowi około 20% rocznego zapotrzebowania firmy na energię w Polsce. Począwszy od 2025 roku, Enefit będzie świadczył usługi bilansowania handlowego, zapewniając stabilność i niezawodność dostaw dla budowanej obecnie farmy fotowoltaicznej Better Energy w Chełmnie.

Współpraca z Leroy Merlin jest częścią unikatowej na polskim rynku umowy multibuyer CPPA, w której uczestniczymy jako Enefit. Ten model umożliwia różnym odbiorcom końcowym korzystanie z energii pochodzącej z jednego źródła. Tego typu rozwiązanie przynosi korzyści zarówno sprzedającemu energię, jak i nabywcom. Dla sprzedającego oznacza to możliwość zwiększenia sprzedaży poprzez jedną umowę zawartą z wieloma nabywcami, co może zwiększyć stabilność dochodów. Z kolei dla nabywców korzyścią jest możliwość udziału w projekcie OZE z mniejszym ryzykiem finansowym oraz możliwość negocjacji korzystniejszych warunków cenowych. Pojawienie się tego typu struktury w Polsce to ważny krok w transformacji rynku, a dzięki takim projektom możemy aktywnie wspierać rozwój energii odnawialnej, dzieląc się naszym doświadczeniem zdobytym w innych krajach europejskich. – mówi Dawid Maciejewski, członek zarządu Enefit w Polsce.

Dążymy do zwiększenia produkcji energii odnawialnej oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań PPA, które przyspieszą wprowadzanie na rynek nowychfarm fotowoltaicznych. Cieszymy się z możliwości współpracy z Leroy Merlin i Enefit w ramach jednej z pierwszych multipartnerskich umów PPA w Polsce. Naszym celem jest współpraca z różnymi odbiorcami – niezależnie od skali ich działaności – aby sprostać ich indywidualnym potrzebom. Fizyczne umowy PPA oferują atrakcyjnymodel, który wspierawzrost i redukcję emisji CO2. – dodaje Mikkel Thorup, starszy dyrektor ds. umów PPA w Better Energy.

Leroy Merlin, sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych działająca na polskim rynku od 28 lat, zatrudnia 13 tysięcy pracowników i współpracuje z blisko 900 polskimi producentami. Umowa z Enefit będzie wspierać firmę w realizacji przyjętych celów ESG, w tym redukcji całkowitych emisji o co najmniej 50% do 2035 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zielone logo zobowiązuje! Długoterminowe umowy PPA ściśle wpisują się w konsekwentnie realizowaną strategię społeczno-środowiskowej odpowiedzialności naszej firmy. Transformacja energetyczna to jej kluczowy filar. W jej ramach, obok takich umów, kontynuujemy redukcję naszego bieżącego zużycia energii, budujemy własne instalacje OZE, których obecnie mamy już 11, a następne są w planach. Podpisanie umowy bilansującej z Enefit to logiczne i niezbędne uzupełnienie naszego pierwszego długoterminowego kontraktu na dostawę energii z odnawialnych źródeł. – podkreślił Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska.

Oprócz dostawy energii z OZE, Enefit w Polsce oferuje szereg innych usług, takich jak modernizacja oświetlenia oraz wsparcie w zwiększaniu efektywności energetycznej.