Jeden z Grantów Fundacji LEROY MERLIN Polska zrealizowanych przez pracowników sklepu LEROY MERLIN w Krakowie Czyżynach został wyróżniony podczas Gali Filantropa Krakowa roku 2014.

W poniedziałek 29 czerwca odbyła się Gala Filantropa Krakowa roku 2014, podczas której wyróżniono sklep LEROY MERLIN Kraków Czyżyny, działający w ramach Programu Grantowego Fundacji LEROY MERLIN Polska.Ekipa sklepu została wyróżniona za „Pomoc dla dzieci i młodzieży z Nowej Huty oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej z terenu Dzielnicy XIV Miasta Krakowa”.

Nas sklep został zgłoszony do tytułu Filantropa Krakowa przez beneficjentkę pomocy Fundacji LEROY MERLIN Polska – Annę Kurek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Jadwidze Foltak, Kierowniczce Działu Relacji z Klientami sklepu LM Czyżyny, za jej nieustanne działania na rzecz lokalnej społeczności, jej zespołowi, oraz Tomaszowi Donhefnerowi, Dyrektorowi sklepu!

Bardzo nam miło, że zaangażowanie działania Jadwigi Foltak, Kierownika Działu Relacji z Klientami, jej zespołu grantowego Fundacji LEROY MERLIN i Dyrektora Sklepu – Tomasza Donhefnera zostały docenione przez Radę Miasta Krakowa.

 Dyrektor Sklepu odbierający wyróżnienie

 Dyrektor Sklepu odbierający wyróżnienie