20 marca w Warszawie zakończył się Polski Kongres Klimatyczny, jedna z najważniejszych konferencji klimatycznych w kraju, skupiająca kluczowych dla transformacji energetycznej przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki. Debaty w gronie reprezentantów sektora publicznego i samorządów, przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz organizacji pozarządowych, były okazją do szczegółowego omówienia potrzeb związanych z zieloną transformacją, oraz rozmowy o roli jaką ma w niej do odegrania państwo, strona społeczna i biznes. Leroy Merlin – partner strategiczny i zarazem najważniejszy partner biznesowy – zaznaczył swoją obecność jako firma celująca w skutecznej transformacji energetycznej, ale też podmiot zainteresowany edukacją, partycypacją społeczną, skoncentrowany na ambitnych celach społecznej odpowiedzialności.

Dzięki zaproszeniu do udziału gości reprezentujących najważniejsze dla klimatu resorty oraz przedstawicieli biznesów związanym z produkcją, dystrybucją czy wysoką konsumpcją energii, podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego możliwa była rzetelna debata o tym jak tworzyć rozwiązania dobre dla planety, polskiej gospodarki, inwestorów działających w Polsce, oraz dla polskich obywateli. Trudno wyobrazić sobie lepszy merytoryczny kontekst do zaprezentowania najnowszego projektu z jakim Leroy Merlin wystartował na początku marca. Robi Klimat – bo tak nazywa się nowe biznesowe podejście marki – wzbudził ogromne zainteresowanie gości, słuchaczy i przedstawicieli samorządów.

Konferencja Polski Kongres Klimatyczny obfitowała w liczne debaty. W ramach spotkania odbyło się niemal 30 dyskusji z udziałem urzędników Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie klimatu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także licznych przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. W kluczowych panelach nie mogło zabraknąć ekspertów ESG z Leroy Merlin – członka zarządu ds. ESG Jacka Hutyry i Ewy Wesołowskiej, dyrektorki rynku strategicznego Oszczędny Dom. Spotkaniom organizowanym w ramach konferencji towarzyszyła strefa ekspozycyjna, gdzie Leroy Merlin zaprezentował największe stoisko. Wyeksponowano na nim asortyment dostępny w ramach Oszczędnego Domu – oferty marki będącej parasolem dla rozwiązań łączących dla klientów oszczędności z redukcją wpływu na środowisko. Pokazano m.in. ofertę z segmentu OZE, oszczędzania wody i ciepła czy produktów inteligentnego domu (tzw. smart home). W strefie tej goście mogli zapoznać się więc z ofertą sieci Leroy Merlin łączącą ekologię z ekonomią, komunikowaną w ramach projektu Robi Klimat. Wśród prezentowanych produktów znalazł się m.in. rekuperator, nowoczesne pompy ciepła, a także energooszczędne okna połaciowe. Na miejscu dyżurowali też eksperci Leroy Merlin, którzy udzielali zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji o produktach i ich montażu, który również jest proponowany przez markę.

Pierwszy z dwóch dni Polskiego Kongresu Klimatycznego poświęcony był dyskusjom na temat problemów klimatycznych skierowanym przede wszystkim przedstawicieli samorządów. Omawiano dostępne instrumenty wsparcia, konieczność adaptacji do zmian klimatycznych – nie tylko w kontekście rolnictwa czy inwestycji w infrastrukturę – ale też m.in. kwestie dziedzictwa kulturowego. Naturalnie jednak najwięcej miejsca na poświęcono rozmowom o gospodarce niskoemisyjnej i sposobach na sprawiedliwą transformację energetyczną. W panelu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego” Karol Poprawa, ekspert ESG z ramienia Leroy Merlin, tłumaczył m.in. dlaczego szalenie istotna jest edukacja, bez której ekologiczne rozwiązania nie znajdą poparcia społecznego i nie będą mogły być skutecznie i wystarczająco szybko wdrażane. Uczestnicy debaty postulowali szybsze przystosowanie przepisów do zmieniającego się rynku, ponieważ opóźnienia negatywnie wpływają na wszystkich interesariuszy zielonej transformacji.

Podczas sesji plenarnej „Zielona Rewolucja. Przyspieszenie transformacji klimatyczno-energetycznej: reformy, regulacje, wyzwania” spotkało się prestiżowe grono przedstawicieli świata legislacji oraz biznesu, w tym m.in. Elina Bardram z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań Klimatycznych. W imieniu Leroy Merlin zabierał głos Jacek Hutyra, który, wskazywał, że Leroy Merlin jest gotowy do ambitnych działań proklimatycznych, a wsparcie, którego potrzebuje, to m.in. to jasne regulacje w obszarze energetyki odnawialnej oraz budowanie szerokiej społecznej świadomości klimatycznych wyzwań. Padły też konkretne liczby: o osiągniętej przez Leroy Merlin Polska redukcji zużycia energii o 20%, o planach zwielokrotnienia produkcji energii z własnej fotowoltaiki w ciągu trzech lat, o celu klimatycznym redukcji całkowitych emisji firmy o 50% do 2035 roku – czy wreszcie o tym, że społeczno-środowiskowa odpowiedzialność biznesu jest inwestycją w przyszłość firmy i po prostu się opłaca.

Kolejny panel, w którym wystąpiła Ewa Wesołowska, dyrektorka rynku strategicznego Oszczędny Dom, poświęcony był zagadnieniom ESG w relacjach z sektorem finansowym. Wnioski z debaty można podsumować w ten sposób: by była możliwa zielona transformacja, w której rolę do odegrania ma także Leroy Merlin, muszą powstać instrumenty finansowe umożliwiające inwestorom prywatnym podejmowanie wysiłków takich jak termomodernizacje czy produkcja energii na własny użytek z OZE. „Ekologiczne rozwiązania takie jak np. pompy ciepła są nadal drogie w stosunku do konwencjonalnych, emisyjnych pieców gazowych. Aby stały się popularne, potrzebne jest wsparcie publiczne czy zaangażowanie sektora bankowego w rozsądną ofertę kredytową” – tłumaczyła Ewa Wesołowska.

Z kolei o konieczności dostosowania prawa do nowej sytuacji rynkowej wypowiadali się eksperci panelu „OZE dla biznesu, biznes dla OZE”. Usłyszeliśmy w nim m.in., że Leroy Merlin chce nie tylko produkować energię na własne potrzeby, ale też dostarczać na jeszcze większą niż dotychczas skalę rozwiązania dla prosumentów. To jednak wymaga szeregu przemian w całej gospodarce – nie tylko na poziomie tworzenia prawa, ale również w aspekcie modernizacji sieci i szukania nowych rozwiązań dla magazynowania energii z OZE – komentowali prelegenci.

Jacek Hutyra podsumował udział marki Leroy Merlin w kongresie: „Cieszę się z naszego udziału w konferencji w roli partnera strategicznego. Szansa na debatę w towarzystwie najważniejszych graczy transformacji energetycznej i uczestników inicjatyw proklimatycznych, czy związanych z transformacją energetyczną w Polsce, a także możliwość poprowadzenia otwartego dialogu z przedstawicielami sektora publicznego, był dla nas bardzo istotny. Wiele jeszcze do zrobienia przed nami w obszarze klimatycznym, ale mamy jasne cele i działamy, pokazując konkretne rezultaty. Chcemy coraz silniej włączać w te działania naszych partnerów biznesowych, dostawców, klientów, ale także samorządy, które mają kluczową rolę do odegrania jako organ współodpowiedzialny za edukację czy lokalną transformację energetyczną. Projekt Robi Klimat jest ważnym elementem naszej strategii ESG – cieszy więc zainteresowanie, jakie budzi, a zwłaszcza w obszarze rozwiązań Oszczędnego Domu. To namacalny dowód naszych kompetencji do realizacji kompleksowych projektów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych inwestorów, w tym samorządowych” – powiedział.

Na zakończenie kongresu odbyła się uroczysta gala rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej, której celem było wyróżnienie najbardziej innowacyjnych i skalowalnych projektów związanych z ochroną klimatu i środowiska. W skład Kapituły konkursu weszli przedstawiciele renomowanych instytucji, takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz reprezentanci partnerów – m.in. Leroy Merlin.

Więcej o Robi Klimat można przeczytać na dedykowanej stronie edukacyjno – sprzedażowej tutaj, oraz w komunikacie prasowym.